รถยนต์ที่สามารถติดตั้งระบบแก๊สแอลพีจีและเอ็นจีวีได้

รวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิค รถยนต์ทุกรุ่นที่สามารถติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ได้

ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์เหล่านี้ สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบแก๊สหัวฉีด ที่มีกล่อง ECU เป็นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะประมวลผลในการฉีดแก๊สได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างทันใจ  และระบบแก๊สแบบมิกเซอร์ธรรมดาไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม เป็นระบบที่มีราคาถูก

การปรับจูนไม่ยุ่งยากแต่ไม่สามารถตอบสนองกับการขับขี่ได้ทุกรูปแบบ ต้องจูนในรูปแบบที่ต้องการเท่านั้น มีการสิ้นเปลืองมากกว่าระบบหัวฉีด แต่บางท่านตัดสินใจเลือกเพราะติดในเงื่อนไขงบประมาณ ในการติดแก๊สระบบนี้ต้องคำนึงถึงการติดตั้งและปรับจูนให้มาก หากช่างและเจ้าของรถไม่มีประสบการณ์ในการปรับจูนมากพอ อาจทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังได้

เช่น การปรับจูนแก๊สที่จ่ายพลังงานแก๊สให้เครื่องยนต์น้อยเกินไปก็จะทำให้เครื่องมีอาการน็อค เครื่องเขก เพราะพลังในการจุดระเบิดไม่เพียงพอ หรือการแก้ไขปัญหาการเกิดระเบิดที่กรองอากาศ หรือที่เรียกว่า แบ็คไฟร์ (Back Fire) ซึ่งต้องติดตั้งอุปกรณ์เช็ควาวว์เพิ่ม ซึ่งหากช่างไม่ชำนาญงาน ไม่เข้าใจในงานติดแก๊สแบบนี้ก็อาจทำให้ระบบเครื่องยนต์มีปัญหาตามมาได้ เป็นต้น

About the Author

PowerGas.net ติดตั้งระบบแก๊ส LPG รถยนต์ ระบบหัวฉีดและระบบดูด ด้วยช่างชำนาญงาน ติดแก๊สแอลพีจี รถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยทีมช่างประสบการณ์มากกว่า 10 ปี