เปลี่ยนชุดหัวฉีด ford escape หัวฉีด AG แต่ว่าคอยล์จุดระเบิดไม่ค่อยดี แต่ก็เรียบร้อยทุกประการ

เปลี่ยนชุดหัวฉีด ford escape หัวฉีด AG ปทุมธานี

Facebook Comments

About ช่างหน่อย ทีมพาวเวอร์แก๊สดอทเน็ต

PowerGas.net ติดตั้งระบบแก๊ส LPG รถยนต์ ระบบหัวฉีดและระบบดูด ด้วยช่างชำนาญงาน ติดแก๊สแอลพีจี รถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยทีมช่างประสบการณ์มากกว่า 10 ปี