โปรโมชั่นติดแก๊สระบบหัวฉีด LPG, NGV เงื่อนไขพิเศษจากพาวเวอร์แก๊ส

โปรโมชั่นติดแก๊ส แอลพีจี/LPG เดือน ธันวาคม 2556

ท่านที่ติดแก๊สเดือน ธันวาคม นี้ แถมแก๊สเต็มถังครับ..หมดเขตสิ้นเดือน

Hot Hot Hot…GMT GAS MASTER จาก อิตาลี่ ราคาพิเศษ 19,900 บาท ถังแคปซูล 58 ลิตร

ชุดติดแก๊สหัวฉีด เอจี/AG ( หมดเขตสิ้นเดือนธันวาคมนี้ 2556 )

 1. ราคาติดแก๊ส หัวฉีด เอจี/AG เพื่อเครื่องยนต์ 4 สูบ ถังแก๊ส ทรงแคปซูล ธรรมดา 22,000 บาท
 2. ราคาติดแก๊สหัวฉีด เอจี/AG เพื่อเครื่องยนต์ 4 สูบ ถังแก๊สโดนัท 24,000 บาท ที่ 42 ลิตร เอาไว้ใต้ท้องเพิ่ม 2,000 บาท
 3. ราคาติดแก๊ส หัวฉีด เอจี/AG เพื่อเครื่องยนต์ 6 สูบ ถังแก๊ส ทรงแคปซูล ธรรมดา 30,000 บาท
 4. ราคาติดแก๊สหัวฉีด เอจี/AG เพื่อเครื่องยนต์ 6 สูบ ถังแก๊สโดนัท 32,000 บาท
  เอาไว้ใต้ท้องเพิ่ม 2,000 บาท

ชุดติดแก๊สหัวฉีด เส็ค/SEC

 1. ราคาติดแก๊ส หัวฉีด SEC เพื่อเครื่องยนต์ 4 สูบ ถังแก๊ส ทรงแคปซูล ธรรมดา 25,000 บาท
 2. ราคาติดแก๊สหัวฉีด SEC เพื่อเครื่องยนต์ 4 สูบ ถังแก๊สโดนัท 27,000 บาท ที่ 42 ลิตร เอาไว้ใต้ท้องเพิ่ม 2,000 บาท
 3. ราคาติดแก๊ส หัวฉีด SEC เพื่อเครื่องยนต์ 6 สูบ ถังแก๊ส ทรงแคปซูล ธรรมดา 33,000 บาท
 4. ราคาติดแก๊สหัวฉีด SEC เพื่อเครื่องยนต์ 6 สูบ ถังแก๊สโดนัท 35,000 บาท
  เอาไว้ใต้ท้องเพิ่ม 2,000 บาท

ชุดติดแก๊สหัวฉีด โลวาโต้/Lovato

 1. ราคาติดแก๊ส หัวฉีด Lovato เพื่อเครื่องยนต์ 4 สูบ ถังแก๊ส ทรงแคปซูล ธรรมดา 30,000 บาท
 2. ราคาติดแก๊สหัวฉีด Lovato เพื่อเครื่องยนต์ 4 สูบ ถังแก๊สโดนัท 32,000 บาท ที่ 42 ลิตร เอาไว้ใต้ท้องเพิ่ม 2,000 บาท
 3. ราคาติดแก๊ส หัวฉีด Lovato เพื่อเครื่องยนต์ 6 สูบ ถังแก๊ส ทรงแคปซูล ธรรมดา 43,000 บาท
 4. ราคาติดแก๊สหัวฉีด Lovato เพื่อเครื่องยนต์ 6 สูบ ถังแก๊สโดนัท 45,000 บาท เอาไว้ใต้ท้องเพิ่ม 2,000 บาท

 

ชุดติดตั้งหัวฉีด เอนเนอยี่ รีฟอร์ม/Energy Reform รุ่น (Advanced-Fast tech)
 1. ราคาติดตั้งแก๊สหัวฉีด รุ่น Advanced-Fast tech  4 สูบ 26,500 บาท (ราคาถังแคปซูล)
 2. ราคาติดตั้งแก๊สหัวฉีด รุ่น Advanced-Fast tech  4 สูบ  28,500 บาท ( ราคาถังถัง โดนัท) เอาไว้ใต้ท้องเพิ่ม 2,000 บาท

**EMER 4 สูบ ราคาพิเศษ 25,000 บาท**  

 

ชุดติดตั้ง เอนเนอยี่ รีฟอร์ม /Energy Reform (Advanced-OBD)

 1. ราคาติดแก๊ส หัวฉีด Energy Reform เพื่อเครื่องยนต์ 4 สูบ ถังแก๊ส ทรงแคปซูล ธรรมดา 34,000 บาท
 2. ราคาติดแก๊ส หัวฉีด Energy Reform เพื่อเครื่องยนต์ 4 สูบ ถังแก๊ส ทรงโดนัท ธรรมดา 36,000 บาท
 3. ราคาติดแก๊ส หัวฉีด Energy Reform เพื่อเครื่องยนต์ 6 สูบ ถังแก๊ส ทรงแคปซูล ธรรมดา 45,500 บาท
 4. ราคาติดแก๊ส หัวฉีด Energy Reform เพื่อเครื่องยนต์ 6 สูบ ถังแก๊ส ทรงโดนัท ธรรมดา 47,500 บาท

 

ติดแก๊ส NGV ไม่มี Promotion

About the Author

PowerGas.net ติดตั้งระบบแก๊ส LPG รถยนต์ ระบบหัวฉีดและระบบดูด ด้วยช่างชำนาญงาน ติดแก๊สแอลพีจี รถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยทีมช่างประสบการณ์มากกว่า 10 ปี