สวัสดีปีใหม่ 2564

เนื่องในโอกาสวันวันขึ้นปีใหม่ 2564

 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว

 จงมีแต่ความสุข ความสำเร็จ สมหวัง

 ในปีใหม่นี้และตลอดไป

About nhoi