เปลี่ยนถังแก๊ส Zafira เป็นถัง 36 ลิตร และเปลี่ยนท่อระบบแก๊ส เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้า Altis

zafira เปลี่ยนถัง 1

chevrolet zafira เปลี่ยนท่อระบบแก๊ส กรองแก๊ส

zafira เปลี่ยนถัง 2

zafira เปลี่ยนถัง 3

chevrolet zafira เปลี่ยนถังแก๊สเป็น 36 ลิตร วิ่งได้มากกว่า 200 โล

zafira เปลี่ยนถัง 4

zafira เปลี่ยนถัง 5

เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้า Toyota Altis

About ช่างหน่อย ทีมพาวเวอร์แก๊สดอทเน็ต

PowerGas.net ติดตั้งระบบแก๊ส LPG รถยนต์ ระบบหัวฉีดและระบบดูด ด้วยช่างชำนาญงาน ติดแก๊สแอลพีจี รถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยทีมช่างประสบการณ์มากกว่า 10 ปี