เปลี่ยนชุดหัวฉีด NGV Toyota vigo เป็นหัวฉีด AG และเปลี่ยนชุดหัวฉีดรถตู้ LPG เป็นหัวฉีด AG เนียนแน่นอนขอบอก สะพานนนทบุรี ปทุมธานี

install gas lpg.9

install gas lpg.10

ของเดิมเก่ามากแล้ว งอแง จับเปลี่ยนใหม่ซะเลย AG แน่นอนที่สุด

install gas lpg.11

install gas lpg.12

หัวฉีดเดิมเวลาจูนต้องไปหาที่จูน จูนไม่ได้อีก จับเปลี่ยนใหม่ซะเลย จบ

เป็นหัวฉีด NGV ยี่หัอ AG แน่นอนที่สุด ขอบอก

About ช่างหน่อย ทีมพาวเวอร์แก๊สดอทเน็ต

PowerGas.net ติดตั้งระบบแก๊ส LPG รถยนต์ ระบบหัวฉีดและระบบดูด ด้วยช่างชำนาญงาน ติดแก๊สแอลพีจี รถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยทีมช่างประสบการณ์มากกว่า 10 ปี